แร้ง

ดัง พันกร May 09, 2016

การกลับมาอีกครั้ง เพื่อตอกย้ำความแรง ของ ดัง พันกร บุณยะจินดา 
“แร้ง” เพลงที่คําว่า แรง ก็น้อยเกนไป
ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้เจบเหน็บคนที่คัน
ถ้าเจอกับใครที่มีแต่ความเป็นคนที่ร่างกาย ร้ายลกในสันดาน ปล่อยเขาไป เดี๋ยวเชื้อชั่วจะติดมือ

แร้ง, ดัง พันกร