มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศ

ว่าน ธนกฤต May 30, 2016

   “มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์” อีกหนึ่งเพลงซึงปนความเศร้ากับมุมมองของฝ่ายที่มีความรักด้วยความเข้า­ใจ และมองเห็นความสุขของอีกฝ่ายมากกว่าตัวเอง

มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศ, ว่าน ธนกฤต