ที่ใดมีรัก

Airborne July 26, 2016

หากพูดถึงคำว่า “ที่ใดมีรัก” หลายๆ คนมักจะมีความเข้าใจเหมือนกันว่า... ที่นั่นมีทุกข์ แต่ความจริงสำหรับใครอีกหลายๆ คนแล้ว... บางครั้งการที่ไม่มีความรักนั้น “มันก็ทำให้มีความทุกข์เช่นกัน”

AIRBORNE, ที่ใดมีรัก