พ่อจ๋า (เพลงพิเศษ)

พริกไทย October 19, 2016

ขอมอบเพลงนี้ให้คนไทยทุกคน เพลง คงเป็นสิ่งเดียวที่เราพอจะทำได้ เพื่อบอกความรู้สึกของเรา ความรัก ต่อพ่อหลวงของพวกเรา

พ่อจ๋า, เพลงพิเศษ, วงพริกไทย