เพลงพระราชนิพนธ์ Can't you ever see

รวมศิลปิน October 26, 2016

มีกำเนิดไล่เลี่ยกับเพลงพระราชนิพนธ์ "Oh I say"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริทรงนิพนธ์เนื้อร้องภาษาอังกฤษ เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีเนื้อร้องเป็นภาษาอังกฤษแต่อย่างเดียวเป็นเพลงที่สอง

เพลงพระราชนิพนธ์ "Can't You ever see" เมื่อเปรียบเทียบกับเพลงพระราชนิพนธ์ "Oh I say" แล้วจะพบว่าเพลงนี้มีความเป็นแจสที่ซับซ้อนกว่า การใช้ครึ่งเสียงมีมาก และวางในตำแหน่งที่ยากกว่า เหมาะสำหรับนักร้องที่แม่นจังหวะและสามารถจัดกลุ่มคำร้องได้อย่างมีอารมณ์ โดยเฉพาะในท่อนที่ 3 ซึ่งมีลักษณะเป็นประโยคคำพูด ต่างจัดกลุ่มคำร้องในลักษณะที่ลักจังหวะ และคร่อมในบางตำแหน่ง เช่น "make you see" และ "for my own" แต่ในขณะเดียวกันก็มารวบคำตรง "I love you, love only you" กับ "Forever and ever I'm yours it"s true" ซึ่งค่อนข้างยากพอสมควร

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ได้ทรงนิพนธ์คำร้องอย่างคมคาย มีการใช้ถ้อยคำที่บ่งบอกถึงความรู้สึกออดอ้อน เว้าวอน และแฝงความสนุกสนานตามประสาเพลงแจสในแนวสวิงไว้ได้อย่างครบครัน

เพลงพระราชนิพนธ์, Can't you ever see