เจ็บจนไม่เข้าใจ

Portrait February 20, 2017

เจ็บจนไม่เข้าใจ, PORTRAIT