เธอรู้ไหมฉันไม่ชอบเวลาเธอพูดถึงเขา

โยคี เพลย์บอย (Yokee Playboy) May 15, 2017

YOKEE PLAYBOY, เธอรู้ไหมฉันไม่ชอบเวลาเธอพูดถึงเขา, We (Episode 1)