ไกลห่าง

ลิปตา (Lipta) March 10, 2011

ไกลห่าง , Lipta , ลิปตา