อธิษฐาน

กัปตัน โลมา (Captain Loma) March 10, 2011

อธิษฐาน, กัปตัน โลมา, Captain Loma