รักเธอเป็นทุกข์ รักตุ๊ดดีกว่า

โอเปิ้ล (Opel) March 10, 2011

รักเธอเป็นทุกข์ รักตุ๊ดดีกว่า, โอเปิ้ล (Opel), ลูกทุ่งแสนซน คนทะเล้น