คนที่เจ็บกว่า (The end)

ลิปตา (Lipta) March 10, 2011

คนที่เจ็บกว่า , The end , Lipta