อ่อนแอ (Weak)

ลิปตา (Lipta) March 10, 2011

อ่อนแอ , Weak , Lipta