เพราะ (minus 1)

เทิร์น ออน March 10, 2011

เพราะ, เทิร์น ออน, turn on