โอ๊ะ โอ

โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ March 10, 2011

โอ๊ะ โอ , tor , saksit , โต๋ , ศักดิ์สิทธิ์ , มั้ง