เมื่อไม่มีเธอ

บอย ตรัย ภูมิรัตน March 10, 2011

เมื่อไม่มีเธอ , Boy trai , บอยตรัย , love so fine