ฝันที่ไม่ได้วาดไว้

กรุงเทพมาราธอน March 10, 2011

ฝันที่ไม่ได้วาดไว้ , กรุงเทพมาราธอน, bangkok marathon, ภาพลวงตาที่ผ่านไป