สัมผัส (โฆษณา Santas)

ฟอร์ด สบชัย ไกรยูรเสน March 10, 2011

สัมผัส โฆษณา Santas, ฟอร์ด สบชัย, สัมผัส ฟอร์ด