2^20 (สองยกกำลังยี่สิบ)

ตู่ ภพธร สุนทรญาณ March 10, 2011

        เพราะบรรยากาศโลกที่แปรปรวน นับตั้งแต่เหตุการณ์ Tsunami, พายุไต้ฝุ่น, พายุหิมะ, การทะเลาะเบาะแว้งของผู้คน และล่าสุด แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เฮติ...แต่ในสิ่งร้าย ๆ ที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดสิ่งดี ๆ ที่ทำให้เราเห็นพลังน้ำใจอันยิ่งใหญ่ที่ได้จากการร่วมมือร่วมใจและน้ำใจของ คนทั่วโลกที่มีให้แก่กันโดยไม่ต้องรู้จักกันเลยแม้สักนิด
        และเพราะเหตุการณ์เหล่านี้ จึงเกิดโปรเจกต์พิเศษที่ได้ แสตมป์ อภิวัชร์ , ตู่ ภพธร และ กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่ ที่มีโอกาสมาร้องเพลง “สองยกกำลังยี่สิบ” เพื่อชักชวนให้คนไทยเปลี่ยนโลกที่ซึมเศร้าให้เป็นโลกที่มีความสุขและสนุก สนาน เพียงแค่เริ่มจากพลังเล็ก ๆ ที่สื่อสารด้วยความจริงใจต่อกัน ส่งต่อไปเรื่อย ๆ จากสองกลายเป็นสี่ จากสี่กลายเป็นแปด จากแปดเป็นสิบหก ยกกำลังไปเรื่อย ๆ จนกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญในที่สุด

2^20 , สองยกกำลังยี่สิบ , แสตมป์ , ลา...เรามาลองร่วมกันเปลี่ยนโลกดูไหม , ตู่ ภพธร , กอล์ฟ , ฟักกลิ้งฮีโร่