ยังรอพี่ / ขวัญดาว อัจฉรา

รวมศิลปินจากดินสู่ดาว March 10, 2011

ยังรอพี่, ขวัญดาว อัจฉรา, Young Ror Pee, Kwandao Archara, จากดินสู่ดาว