เพลงของเธอ

O'LunLa March 10, 2011

    นักร้อง : สุภาวดี ทองทิพย์
    เนื้อร้อง : อรชุน วรหาญ
    ทำนอง : ธนาวุฒิ หาญจิระสวัสดิ์
    เรียบเรียง : ธนาวุฒิ หาญจิระสวัสดิ์

เพลงของเธอ, O'LunLa Project 1 , โอ้ลันลา โปรเจค วัน , olunlamusic