เทวีแห่งเชียงแส

พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา March 10, 2011

เทวีแห่งเชียงแส , Prohm , พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา , คนไททิ้งแผ่นดิน