รู้ที่อยู่ ไม่รู้ที่ไป

Horizon March 10, 2011

รู้ที่อยู่ ไม่รู้ที่ไป, horizon