นางฟ้า

เปรม อีเลฟเว่น โนเวมเบอร์ (Prem Eleven November) March 10, 2011

นางฟ้า 

เพลง POP ที่มีจังหวะกลางๆ ดนตรีจะมีกลิ่นของ Jazz , Soul อยู่ด้วย “นางฟ้า ทุกครั้งที่สบตา ทุกครั้งชั้นยิ่งมั่นใจ”
เนื้อเพลง เป็นมุมมองของคนๆหนึ่ง มองผู้หญิงที่รักเปรียบเป็นดั่ง “นางฟ้า”

นางฟ้า, เปรม อีเลฟเว่น โนเวมเบอร์, eleven november, living room