บางคน

เลมอน ซุป (Lemon Soup) March 10, 2011

“บางคน” 

college  sound ที่มีเนื้อร้องและทำนองที่เข้าใจได้ง่าย  ผนวกกับ sound guitar ,ท่วงทำนอง และจังหวะที่หนักแน่นจริงจังขึ้น  เพลงนี้พูดถึงสัจธรรมของความสัมพันธ์ที่ทุกคนต้องยอมรับ ไม่วันใดก็วันหนึ่ง ไม่ใครก็ใครสักคนหนึ่งที่จะต้องเปลี่ยน แม้อาจดูเผินๆจะเหมือนเดิม “เราอยากให้ยอมรับว่าทุกคนล้วนเปลี่ยนไปตลอด เพราะองค์ประกอบไหนก็ตาม จากสิ่งรอบข้างหรือจากข้างในของตัวเอง คนเราก็เหมือนน้ำอยู่นิ่งไม่ได้ตลอด”นอกจากนี้ยังได้  เชาวเลข สร่างทุกข์ มาช่วยเขียนเนื้อร้องในเพลงนี้ด้วย

บางคน , เลม่อนซุป , Lemon Soup , บางคนที่เคยผูกพันอาจมีสักวัน