ฉันยังคงเดิม

ขอนแก่น March 10, 2011

ฉันยังคงเดิม, corncan , ขอนแก่น , กรุงเทพ , Krungtep