ไม่อ้วนเอาเท่าไหร่

รวมศิลปิน ปฎิบัติการเร่ขายฝัน March 10, 2011

ไม่อ้วนเอาเท่าไหร่, ปฎิบัติการเร่ขายฝัน, บอกซิเออ เธอจะเอาเท่าไหร่ ไม่อ้วนเอาเท่าไหร่