คนยังไง (ถึงทำกับหมาอย่างนี้)

Harmonica Sunrise May 09, 2011

Harmonica Sunrise , คนยังไง(ถึงทำกับหมาอย่างนี้)