จ๊อบเดโม่

The Ginkz August 02, 2011

จ๊อบเดโม่  บางทีพวกเราอาจตะแค่เพียงต้องการใครสักคนที่เป็นศูนย์ยึดเหนี่ยวจิตใจในวันที่อ่อนล้ากับการอ่านหนังสือสอบ

จ๊อบเดโม่, The Ginkz