เดี่ยว / บอย ตรัย ภูมิรัตน์

บอย ตรัย ภูมิรัตน August 09, 2011

เดี่ยว , บอย ตรัย ภูมิรัตน์ , เปลี่ยนฉาก , life in different angles , ประภาส , ชลศรานนท์ , พี่จิก